/files/nhadat//204_5874a56bdb2b.jpg Chi tiết

💥 VIP : CHO THUÊ TOÀ NHÀ NAM Á BANK GÓC 2 MẶT TIỀN ...

123 triệu 123 nghìn 123
ĐẠI LỘ VÕ NGUYÊN GIÁP & LÝ THÁI TỔ, HƯNG PHÚ 1, CÁI RĂNG, CT, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ
  560 m2
  Đường Võ Nguyên Giáp
  Quang Tuyến
  KXD
  0839868988
  Cần Thơ
  ĐẠI LỘ VÕ NGUYÊN GIÁP & LÝ THÁI TỔ, HƯNG PHÚ 1, CÁI RĂNG, CT, Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Hưng Phú, Quận Cái Răng, Cần Thơ
16/03/2023